Opublikowane niedawno statystyki przez Światową Organizację Zdrowia, wskazują, że Polak w ciągu roku spożywa ok. 10,5 litra czystego alkoholu. W przeliczeniu daje to około 53 butelek wódki na rok, czyli jedna butelka co tydzień. Jedną z przyczyn wzrostu ilości spożycia alkoholu jest łatwość jego dostępności. Dlatego coraz częściej wśród samorządowców wzrasta zainteresowanie uregulowaniem czasu sprzedaży alkoholu.

Policyjne statystyki potwierdzają, że do największej ilości rozbojów po alkoholu dochodzi w późnych godzinach nocnych w okolicach punktów, w których sprzedawany jest alkohol. Regulowana powinna być także liczba punktów w których można nabyć alkohol. Obecna ustawa regulująca sprzedaż alkoholu powstał niemal 30 lat temu i coraz częściej słychać głosy, że nie odpowiada współczesnym realiom. Europejskie zalecenia wskazują, że jeden punkt sprzedażny alkoholu powinien przypadać na ok. 1000 osób natomiast w naszym kraju, na jeden punkt w którym dostępny jest alkohol, przypada tylko na 250-300 osób. Badania prowadzone w zakresie wzrostu dostępności alkoholu wskazują na wprost proporcjonalną zależność z ilością spożywanego alkoholu. W skali kraju sklepów i innych punktów oferujących napoje alkoholowe jest blisko 170 tysięcy. Dla zobrazowania skali problemu, warto zaznaczyć, że ilość takich miejsc w Szwecji wynosi zaledwie 410.

Problem z alkoholem objawia się coraz częściej wśród młodzieży. Narastający problem jest coraz bardziej widoczny. Wiele młodych osób poznało smak alkohol u przed uzyskaniem 15 roku życia. Mimo regulacji prawnych, odnośnie sprzedaży alkoholu nieletnim, dostęp do napojów alkoholowych jest coraz łatwiejszy. Sprzedawcy mimo znajomości prawa, w nadziei na zysk sprzedają alkohol młodym osobom, bez sprawdzenia dowodu osobistego. Podejmowany jest dyskurs społeczny na temat zaradzenia tego typu sytuacjom. Odpowiedzialność coraz częściej spada na złą edukację młodzieży w szkołach. Rodzi się jednak pytanie, ile odpowiedzialności ponosi system edukacji a ile wychowanie wyniesione z domu rodzinnego?


Masz problem z alkoholem? Wybierz detoks alkoholowy pod okiem specjalistów. Praktyka24 we Wrocławiu to najlepszy ośrodek leczenie alkoholizmu. Zapraszamy do odwiedzin strony: http://www.praktyka24.pl/Oferta/Odtrucie-poalkoholowe-24h.