Tworzymy serwis, w którym zamieszczamy informacje związane z leczeniem uzależnień. W naszym serwisie dowiesz się wszystkiego na temat poszczególnych etapów oraz rodzajów uzależnienia. Serwis skierowany jest do osób poszukujących rzetelnych informacji dotyczących alkoholizmu, narkomanii, lekomanii czy uzależniania od hazardu. Rozwijamy również bazę placówek, w których możecie uzyskać pomoc w postaci leczenia uzależnienia (np. w specjalistycznych ośrodkach odwykowych) oraz terapii uzależnienia (np. w profesjonalnych gabinetach psychoterapii behawioralnej).